Kontakt

Marit Johanne Gudbrandsen
Marcus Thranes veg 4b
2615 Lillehammer

Marit har drevet firmaet RoMa siden det ble opprettet i 2012 under navnet Tekst og Bilder AS.
I 2018 ble navnet forandret til RoMa AS

organisasjonsnr. 999051456

E-post: maritjgudbra@gmail.com
Mobil: +47 976 75 747